Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2022

အီဂျစ်နိုင်ငံ အလ်အဇ်ဟာရ်တက္ကသိုကြီးမှ နိုင်ငံတကာ ပညာသင်ဆုများ ခေါ်ယူနေခြင်း

 ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်သော အီဂျစ်နိုင်ငံရှိ အလ် အဇ်ဟာရ်တက္ကသိုလ်(Al Azhar University) မှ နိုင်ငံတကာ ပညာသင်ဆုများ(Scholarships) များကို ၂၀၂၂- ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်အတွက် ခေါ်ယူနေပြီဖြစ်ပါသည်။ Al-Azhar University:  """"""""""""""""""""""""""."". ရှရီအာအစီအစဉ်အတွက် ကျောင်းသား ၁၂ ဦး (အသွားလေယာဉ်စရိတ်နှင့် full scholarship) Al-Azhar University: """""""""""""""""""""""""""" ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံအစီအစဉ်အတွက် ကျောင်းသား ၁၂ ဦး (အသွားလေယာဉ်စရိတ်နှင့် full scholarship) Al-Azhar Religious Institute: """"""""""""""""""""""""""""""""""""""&qu

@tecmyanmar, All rights reserved.